Teenindus
Teie sõiduki pikaajalise töökindluse eest Silberauto Eesti autoriseeritud margiesinduse spetsialistid. Silberauto teeninduskeskustest leiate kõige kaasaegsema tehnoloogia ning Teie sõidukit hooldavad sertifitseeritud töötajad, kes täiendavad end pidevalt valmistajatehase poolt ettenähtud koolitustel.

AS Silberauto Eesti esinduste teenindusprotseduuri käigus fikseeritakse sõidukile kliendi poolt tellitavad tööd autoteeninduse töövõtulepinguga ehk töökäsuga. Antud dokument sisaldab lisaks kliendi poolt mainitud tehnilise probleemi kirjeldusele tellija ja maksja andmeid, tööde teostaja infot, eelkalkulatsiooni, hinnasoodustusi jm. järgneva remondi ja/või hooldustöödega seonduvat infot. Antud kahepoolne leping on töö tellimise ja kliendile esitatava arve esmaseks aluseks, allkirjastatud pooled jäävad töö tellinud kliendile ja tööd teostavale esindusele. Antud töövõtulepingut täiendavad töövõtulepingu üldtingimused, millega tutvumist ja nendega nõustumist kinnitab klient oma allkirjaga töövõtulepingul.

FUSO – A Daimler Group Brand.
Brošüür
Silberauto
FUSO videovalik