PRIVAATSUSTINGIMUSED JA KÜPSISTE POLIITIKA

See leht kasutab küpsiseid. Jätkates selle lehe sirvimist, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Palun tutvu meie privaatsustingimustega

Kontakt

Fair play

Kuidas lahendada ebaeetilist käitumist?

Veho jaoks vastutus tähendab seaduste, seaduste mõtte ja ettevõtte väärtuste järgimist igapäevases töös ja otsuste langetamises. Me tahame kindlustada, et iga Veho töötegija ja koostööpartner tegutseb Veho vastutuspõhimõtete kohaselt. Sellepärast soovime, et teavitate meid kui märkate nende põhimõtete vastast tegevust äritegevuse mingis valdkonnas.

Kui olete Veho töötegija, palume et vestlete esmalt tekkinud kahtlustest oma ülemusega või tema ülemusega.

Kui soovite lisainfot Veho vastutuspõhimõtete rakendamise kohta, palume Teid võtta kontakti oma juhendajaga või HR –teenustega info@veho.ee

Küsimusi ja vastuseid seoses Veho FAIR PLAY – kanaliga

1. Miks Veho on võtnud kasutusele Fair play – kanali?
Veho rühma vastutusprogramm juhib igapäevast töötamist ja otsuste langetamist. Fair play –kanal on osa Veho vastutusprogrammi tervikust ja selle eesmärk on pakkuda kõigile ettevõtte töötajatele ja sidusrühmade esindajatele võimalust konfidentsiaalselt teavitada põhimõtetega vastuolus oleva tegevuse ilmnemisest. Õigusaktide muutuste järgselt ka Veho on otsustanud tugevdada oma teavitamise korda ja pakub oma töötajatele ja teistele sidusrühmadele lisaks ettevõtte sisesele teavitamisele ka sõltumatut välist teavitamisvõimalust. Palume Teie abi igasuguse tegevuse vältimiseks, mis võib kahjustada üksikuid isikuid, meie ettevõtet või ümbruskonda.

2. Kes võib teha avalduse? Millises olukorras teen avalduse?
Veho töötajad on kohustatud järgima ettevõtte vastutusprogrammi ja teavitama programmivastasest tegevusest. Palume Teid eelkõige vestelda oma ülemusega või tema ülemusega oma tähelepanekutest. Juhul kui see ei ole võimalik, palume Teid teavitada oma tähelepanekutest läbi Fair play –kanali. Teavitamiseks Teil ei pea olema tõendeid või täielikku kindlust ebakohast. Piisab sellest, et Teil on tugev kahtlus ja teavitate siiralt. Alusetu süüdistamine on keelatud. Teavitamisele ette nähtud kanali tahtlikku kuritarvitamist ja alusetu informatsiooni teadlikku esile toomist võib iseenesest pidada vastutuspõhimõtete rikkumiseks.

Fair play -kanal on ette nähtud ka meie klientidele, koostööpartneritele ja teistele sidusrühmadele. Palume Teid teavitada kanali kaudu ainult Veho vastutuspõhimõtete vastasest tegevusest. Kui Teie küsimus puudutab tagasisidet, näiteks kaebusi või kaalutlusi kvaliteediga seoses või küsimusi, palume Teid kontakteeruda info@veho.ee

3. Kuidas teatisi töödeldakse ja uuritakse?
Fair play –kanali kaudu saadetud aruanded võtab vastu meie sõltumatu koostööpartner PricewaterhouseCoopers Oy (PwC), kes tegeleb konfidentsiaalselt kõigi sissetulevate teadetega. PwC edastab teabe Vehol poolt nimetatud kontaktildele. Uuringust ja sellega seotud informatsioonist saavad teada ainult uuringu läbiviimiseks ette nähtud isikud, kes seda tingimata vajavad. Isikud, keda uuring puudutab või kellega uuring on seotud, ei tohi teateid kontrollida. Nõnda kindlustame, et vastutusprogrammi vastasest tegevusest teavitamine ei tekita negatiivseid tagajärgi oma kontakti jätnud teavitajale.

Kui teavitaja ei avalda oma identiteeti, püsib ta anonüümsena terve uuringu jooksul ka PwC:le. Teavitaja identiteeti ei püüta mingil kombel välja selgitada. Teavitaja saab ID, mille vahendusel ta võib anonüümselt, konfidentsiaalselt ja turvaliselt vestelda PwC poolse spetsialistiga. Esile toodud kahtlusi uuritakse konfidentsiaalselt määratletud korras ning võimalikke karistusmenetlusi ei algatata enne selgituse valmimist.

Kui kahtluse uuring viib krimnaalmenetluseni, vahendatakse asjakohane teave ka neile uuringus osalevatele üksustele, kelledel on vastavalt seadusele selleks õigus. See puudutab ka teavitaja kontakti, juhul kui ta on selle andnud.

4. Kas Fair play – kanali kasutamisega on seotud ohud?
Fair play –kanali vahendusel tehtud teate tegija ei pea kartma negatiivseid tagajärgi. Meie jaoks ainus oht tuleneb sellest, et keegi esitab alusetu süüdistuse. Selle tõttu kõigi teavitustega tegeletakse konfidentsiaalselt ega võeta ette mingeid meetmeid enne uuringu selgituse valmimist. Kui selgub, et deklaratsioon on esitatud tahtlikult objekti kahjustamiseks, võtab Veho kasutusele meetmed.

Fair play – kanal

Mercedes-benz

Kasutatud autod

Rent