Võida Juhtimiskonverentsil ELEKTRILINE EQS nädalavahetuseks!

Kõige mugavam viis tulevikku jõudmiseks – OSALE LOOSIMÄNGUS ning VÕIDA täiselektrilise Mercedes-Benz EQS kasutusõigus terveks nädalavahetuseks!

Saada andmed

Andmed edukalt saadetud.

Sellesse vormi sisestatud andmeid töödeldakse, salvestatakse ja kasutatakse vastavalt meie Privaatsuspoliitikas seatud tingimustele. Isikuandmete andmine on vabatahtlik ja vajalik proovisõidu broneerimiseks, läbiviimiseks ning järeltegevuseks, kohtumise kokkuleppimiseks, hinnapakkumise või brošüüri esitamiseks. Alljärgnevas loetelus märke tegemisega nõustute oma Isikuandmete töötlemisega eelnevalt loetelus toodud eesmärkidel. Teil on õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta, esitades sellekohase taotluse ettevõtte kontaktisikule e-posti aadressil klienditeenindus@veho.ee või Veho AS esindustes. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud Isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Tekkis probleem andmete saatmisel

1. KORRALDAJA
1.1. Juhtimiskonverentsi auhinnamängu (edaspidi “Loosimäng”) korraldaja on Veho AS, äriregistrikood 10284932, registrijärgse asukohaga Järvevana tee 11, Tallinn (edaspidi “Korraldaja”).


2. OSALEMISE TINGIMUSED
2.1.Loosimängus võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis elavad/viibivad füüsilised isikud, välja arvatud Korraldaja ja Korraldaja tütarettevõtete töötajad ning nende perekonnaliikmed.


3. LOOSIMÄNGU KESTUS JA LÕPPEMINE
3.1. Loosimäng algab 18.05.2023 ja kestab kuni 19.05.2023 .
3.2. Auhind loositakse välja 19.05.2023.
3.3. Korraldajal on õigus loosimäng ühepoolselt katkestada käesolevate reeglite olulise rikkumise või vääramatu jõu tõttu, teatades sellest oma kodulehel.


4. LOOSIMÄNGU TERRITOORIUM
4.1. Loosimäng korraldatakse ja viiakse läbi Juhtimiskonverentsi raames Pärnus.


5. LOOSIMÄNGU JA LOOSIMÄNGUS OSALEMISE REEGLID
5.1. Loosimängus osalemise eelduseks on kontaktivormi täitmine Veho kodulehel.
5.2. Loosimängus osalemiseks peab osaleja nõustuma Loosimängu tingimustega.
5.3. Korraldajal on õigus eemaldada Loosimängust kõik osalejad, kes Korraldaja arvates ei vasta nendele Reeglitele, kaasa arvatud juhud, kui Korraldaja põhjendatult kahtlustab, et osaleja kasutab valeandmeid või -kontot.


6. AUHIND JA AUHINNA JAGAMISE TINGIMUSED
6.1. Loosimängu lõppedes loositakse osalejate vahel välja EQS kasutusõigus nädalavahetuseks.
6.2. Auhinna loosimises osalemise eelduseks peab mängijal olema täidetud loosimängus osalemise tingimused.


7. AUHINDADE JAGAMISE KORD
7.1. Auhinna loosib programm automaatselt kampaaniaperioodi lõpul.
7.2. Auhinna kättesaamiseks peavad võitjad täitma punktis 2 väljatoodud nõudeid.
7.3. Auhinna kättesaamiseks võtab Korraldaja võitjaga ühendust, misjärel lepitakse kokku auhindade üleandmise detailid.
7.4. Juhul kui auhinna võitja ei võta Korraldajaga pärast võitjate väljaselgitamist 5 päeva jooksul ühendust, on Korraldajal õigus jätta auhind välja loosimata või korraldada täiendav loosimine uue võitja väljaselgitamiseks.
7.5. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhinda ei asendata võitjate nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata võitjatele auhindade maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teiste samaväärsete auhinnaga Korraldaja otsusel.
7.6. Auhinna kättesaamine kokkulepitud Veho esindusest peaks toimuma 3 kuu jooksul kui ei ole kokku lepitud teisiti.
7.7 Mercedes-Benz EQS broneerimiseks palume võitjal soovitud kuupäevad edastada Korraldajale vähemalt kahenädalase etteteatamisega.


8. MUUD SÄTTED
8.1. Käesolevas Loosimängus osalemisega nõustuvad osalejad järgima käesolevaid reegleid ning Korraldaja otsuseid, mis on kõikides Loosimänguga seonduvates küsimustes lõplikud. Auhind antakse ainult käesolevaid reegleid järgivale osalejale.
8.2. Auhinnad antakse ainult käesolevaid reegleid järgivatele osalejatele.
8.3. Loosimängus osalemisega on osaleja nõus enda isiklike andmete Korraldajapoolse töötlusega Loosimänguga seotud eesmärkidel, kaasa arvatud osaleja identiteedi kontrollimiseks ja osalejaga ühenduse võtmiseks.
8.4. Reeglite olulisel rikkumisel või kuritarvitamisel või vääramatu jõu korral on Korraldajal õigus Loosimäng igal ajal ühepoolselt lõpetada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest veebilehel mercedes-benz.ee.
8.5. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega ning lisaküsimused tuleb saata kirjalikult e-postiaadressil marketing@veho.ee