Täpsema info garantii alla mittekuuluvatest töödest leiate oma sõiduki hooldusraamatust. Kindlasti tuleks garantii kehtivuse tagamiseks meeles pidada järgmisi lihtsaid tõdesid:

• Rikkest või kõrvalekaldest tuleb koheselt teavitada Mercedes-Benzi volitatud töökoda;
• Sõidukit ei tohi kasutada ekstreemtingimustes – võidusõidud, üle lubatud kandevõime raskusega veoste vedamine, garantiiõigusi kitsendavad tootjaga kooskõlastamata ümberehitused, sealhulgas nn. mootorituuning);
• Kasutada tuleb vaid tootjapoolselt lubatud ja soovitatud varuosi, määrdeaineid ja teenuseid;
• Jälgida tuleb sõiduki hooldusraamatule vastavaid kasutuseeskirju;
• Sõidukit tuleb hooldada õigeaegselt ning täpselt järgides tootjatehase nõudeid.

Täpsemad garantiitingimused leiate margipõhiselt kodulehelt:

Mercedes-Benz.ee – garantiitingimused