Küpsiste kasutamine

Märkused küpsiste kasutamise ning kasutusandmete analüüsimise ja analüüsivahendite kasutamise kohta

Kasutame küpsiseid ja muid sarnaseid tarkvaravahendeid, nt HTML5 Storage või Local Shared Objects (ühine nimetus „küpsised“), et välja selgitada Teie kasutushuvid ja eriti populaarsed valdkonnad meie veebilehtedel ning parandada selle teabe abil veebilehtede kujundust ja muuta need veelgi kasutajasõbralikumaks. Samal eesmärgil kasutame analüüsivahendit Google Analytics; ka selle käigus võib esineda küpsiste kasutamist.

1. Küpsiste funktsioonid ja kasutamine

a. Küpsised on väikesed failid, mille veebileht, mida Te külastate, salvestab Teie laua- või sülearvutisse või mobiilsesse seadmesse. Selle alusel on meil võimalik näiteks aru saada, kas Teie seade ja meie veebilehed on juba ühenduses olnud või millist keelt või muid seadistusi Te eelistate. Küpsised võivad sisaldada ka isikuandmeid.

b. Kui külastate meie veebilehti, tähendab see, et nõustute küpsiste kasutamisega.

Saate külastada meie veebilehti ka nii, et ei nõustu küpsiste kasutamisega. See tähendab, et Teil on võimalik kasutamisest keelduda ja küpsised ka igal ajal kustutada, kui teete oma seadmes vastavad seadistused. See toimub järgmiselt:

i. Enamik veebilehitsejaid on eelnevalt nii seadistatud, et need aktsepteerivad küpsised automaatselt. Saate seda eelseadistust muuta, kui aktiveerite oma veebilehitsejas seadistuse *ei nõustu küpsiste kasutamisega*.

ii. Saate olemasolevad küpsised igal ajal kustutada. Kuidas see täpsemalt toimib, saate lugeda oma veebilehitseja või seadme tootja juhendist.

iii. Teabe kohalike ühisobjektide (Local Shared Objects) deaktiveerimise kohta leiate järgmise lingi alt: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager02.html

iv. Nii nagu küpsiste kasutamine, on ka nendest keeldumine või nende kustutamine seotud kasutatava seadme ja lisaks ka kasutatava veebilehitsejaga. Te peate küpsistest seega igas oma seadmes ja mitme veebilehitseja kasutamise korral igas veebilehitsejas eraldi keelduma või need eraldi kustutama.

c. Kui otsustate küpsiseid mitte kasutada, võib juhtuda, et Teil ei ole võimalik kasutada meie veebilehtede kõiki funktsioone või on võimalik kasutada üksikuid funktsioone ainult piiratult.

d. Liigitame küpsised järgmistesse kategooriatesse:

i. Tingimata vajalikud küpsised (tüüp 1)
Need küpsised on veebilehtede funktsioonide jaoks tingimata vajalikud. Ilma nende küpsisteta ei oleks meil võimalik pakkuda Teile nt selliseid teenuseid nagu sõiduki konfiguraator.

ii. Funktsiooniküpsised (tüüp 2)
Need küpsised hõlbustavad kasutamist ja parandavad veebilehtede funktsioone. Salvestame nt Teie keeleseadistused funktsiooniküpsistes.

iii. Jõudlusküpsised (tüüp 3)
Need küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas Te meie veebilehti kasutate. Sel viisil on meil võimalik aru saada, millised osad meie veebilehtedest on eriti populaarsed ja oma pakkumisi Teie jaoks paremaks muuta. Palun lugege selle kohta ka punkti „Kasutusandmete analüüsimine“.

iv. Kolmandate isikute küpsised (tüüp 4)
Neid küpsiseid paigutavad kolmandad isikud, nt sellised sotsiaalvõrgustikud nagu Facebook, Instagram, Twitter ja Google+, mille sisu saate integreerida meie veebilehtedel pakutavate sotsiaalsete pistikprogrammide (Social Plug-ins) kaudu. Täpsem teave sotsiaalsete pistikprogrammide kasutamise ja funktsiooni kohta on kirjas meie isikuandmete kaitse eeskirjade punktis 4.

Isikuandmete kaitse eeskirjad: https://www.veho.ee/veho-baltics-privaatsustingimused/

2. Kasutusandmete analüüsimine; analüüsivahendite kasutamine

a. Soovime kohandada oma veebilehtede sisu võimalikult täpselt Teie huvidega ja muuta sel viisil oma veebilehti Teie jaoks paremaks. Selleks et välja selgitada kasutuseelised ja veebilehtede eriti populaarsed valdkonnad, kasutame järgmist analüüsivahendit: Google Analytics.

b. Nende analüüsivahendite kasutamisel võib juhtuda, et andmed saadetakse USAs asuvatesse serveritesse ja töödeldakse neid seal. Palun pöörake siinkohal tähelepanu järgnevale: USAs ei kehti isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu seisukohast vaadates ELi standarditele vastav „asjakohane kaitsetase“. See kaitsetase on võimalik siiski üksikettevõtete puhul asendada sertifitseerimisega ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel.

c. Kui Te ei soovi, et kogume ja analüüsime nimetatud analüüsivahendeid kasutades teavet Teie külastuste kohta meie veebilehtedel, on Teil võimalik esitada selle suhtes igal ajal tulevikku suunatud vastuväide (loobumine).

Viime Teie vastuväite ellu, paigutades Teie veebilehitsejasse loobumisküpsise. Selle küpsise eesmärk on ainult Teie vastuväitega seostamine. Palun pange tähele, et tehnilistel põhjustel toimib loobumisküpsis ainult selles veebilehitsejas, kuhu see paigutati. Kui Te küpsised kustutate või kasutate teist veebilehitsejat või teist lõppseadet, teatage palun loobumisest uuesti.

d. Allpool leiate teavet meie poolt kasutatavate analüüsivahendite pakkujate ja vastava loobumisvõimaluse kohta:
i. Google Inc. („Google“):

Google on sertifitseeritud ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel.

Teil on võimalik oma andmete edastamist ning nende kogumist ja töötlemist Google‘i poolt takistada. Google teavitab sellest järgmise lingi kaudu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.