Maamessi loosimäng – võida vingeid auhindu Mercedes-Benz-ilt!

Inspireeritud elustiilist ja seiklustest – OSALE LOOSIMÄNGUS ning VÕIDA Mercedes-Benz originaalkollektsiooni dressipluus, nokamüts, praktiline matkatool, multifunktsionaalne mikrofiiber rätik või täiselektrilise Mercedes-Benz EQV kasutusõigus terveks nädalavahetuseks!

Loosimine on lõppenud ja võitjatega on ühendust võetud!

1. KORRALDAJA
1.1. Maamessi auhinnamängu (edaspidi “Loosimäng”) korraldaja on Veho AS, äriregistrikood 10284932, registrijärgse asukohaga Järvevana tee 11, Tallinn (edaspidi “Korraldaja”).

2. OSALEMISE TINGIMUSED
2.1.Loosimängus võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis elavad/viibivad füüsilised isikud, välja arvatud Korraldaja ja Korraldaja tütarettevõtete töötajad ning nende perekonnaliikmed.

3. LOOSIMÄNGU KESTUS JA LÕPPEMINE
3.1. Loosimäng algab 20.04.2023 ja kestab kuni 22.04.2023 .
3.2. Auhinnad loositakse välja 25.04.2023.
3.3. Korraldajal on õigus loosimäng ühepoolselt katkestada käesolevate reeglite olulise rikkumise või vääramatu jõu tõttu, teatades sellest oma kodulehel.

4. LOOSIMÄNGU TERRITOORIUM
4.1. Loosimäng korraldatakse ja viiakse läbi Maamessi raames Tartus.

5. LOOSIMÄNGU JA LOOSIMÄNGUS OSALEMISE REEGLID
5.1. Loosimängus osalemise eelduseks on kontaktivormi täitmine Veho kodulehel.
5.2. Loosimängus osalemiseks peab osaleja nõustuma Loosimängu tingimustega.
5.3. Korraldajal on õigus eemaldada Loosimängust kõik osalejad, kes Korraldaja arvates ei vasta nendele Reeglitele, kaasa arvatud juhud, kui Korraldaja põhjendatult kahtlustab, et osaleja kasutab valeandmeid või -kontot.

6. AUHIND JA AUHINNA JAGAMISE TINGIMUSED
6.1. Loosimängu lõppedes loositakse osalejate vahel välja auhinnad.
6.2. Auhinnad väljastatakse Korraldaja poolt võitjale sobivast Veho esindusest.
6.3. Auhindade loosimises osalemise eelduseks peab mängijal olema täidetud loosimängus osalemise tingimused.

7. AUHINDADE JAGAMISE KORD
7.1. Auhinnad loosib programm automaatselt kampaaniaperioodi lõpul.
7.2. Auhindade kättesaamiseks peavad võitjad täitma punktis 2 väljatoodud nõudeid.
7.3. Auhindade kättesaamiseks võtab Korraldaja võitjatega ühendust, misjärel lepitakse kokku auhindade üleandmise detailid.
7.4. Juhul kui auhinna võitja ei võta Korraldajaga pärast võitjate väljaselgitamist 5 päeva jooksul ühendust, on Korraldajal õigus jätta auhind välja loosimata või korraldada täiendav loosimine uue võitja väljaselgitamiseks.
7.5. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitjate nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata võitjatele auhindade maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhinnad asendatakse teiste samaväärsete auhindadega Korraldaja otsusel.
7.6. Auhindade kättesaamine kokkulepitud Veho esindusest peaks toimuma 3 kuu jooksul kui ei ole kokku lepitud teisiti.
7.7 Mercedes-Benz EQV broneerimiseks palume võitjal soovitud kuupäevad edastada Korraldajale vähemalt kahenädalase etteteatamisega.

8. MUUD SÄTTED
8.1. Käesolevas Loosimängus osalemisega nõustuvad osalejad järgima käesolevaid reegleid ning Korraldaja otsuseid, mis on kõikides Loosimänguga seonduvates küsimustes lõplikud. Auhind antakse ainult käesolevaid reegleid järgivale osalejale.
8.2. Auhinnad antakse ainult käesolevaid reegleid järgivatele osalejatele.
8.3. Loosimängus osalemisega on osaleja nõus enda isiklike andmete Korraldajapoolse töötlusega Loosimänguga seotud eesmärkidel, kaasa arvatud osaleja identiteedi kontrollimiseks ja osalejaga ühenduse võtmiseks.
8.4. Reeglite olulisel rikkumisel või kuritarvitamisel või vääramatu jõu korral on Korraldajal õigus Loosimäng igal ajal ühepoolselt lõpetada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest veebilehel mercedes-benz.ee.
8.5. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega ning lisaküsimused tuleb saata kirjalikult e-postiaadressil marketing@veho.ee.