Saaremaa Ooperipäevade loosimäng

Võida EQS SUV kasutusõigus terveks nädalavahetuseks!  

Loosimängus osalemiseks sisesta oma andmed allolevasse vormi ja tutvu loosimängu tingimustega. Loosimängu võitja kuulutame välja 01.08.2023.  

Head loosiõnne!

1.      KORRALDAJA

    1.1. Ooperipäevade auhinnamängu (edaspidi “Loosimäng”) korraldaja on Veho AS, äriregistrikood 10284932, registrijärgse asukohaga Järvevana  tee 11, Tallinn (edaspidi “Korraldaja”).

2.      OSALEMISE TINGIMUSED

    2.1. Loosimängus võivad osaleda kõik täisealised Eesti Vabariigis elavad füüsilised isikud, välja arvatud Korraldaja ja Korraldaja tütarettevõtete töötajad ning nende perekonnaliikmed.
    2.2. Loosimängus saavad osaleda Ooperipäevad 2023 külastajad.
    2.3. Loosimängus osalemise eelduseks on kehtivate juhilubade omamine.

3.      LOOSIMÄNGU KESTUS JA LÕPPEMINE

    3.1. Loosimäng toimub 25.07.2023-30.07.2023.
    3.2. Loosimängu kestvuse lõppedes loositakse 01.08.2023 välja EQS SUV kasutusõigus vabalt valitud nädalavahetuseks.
    3.3. Korraldajal on õigus loosimäng ühepoolselt katkestada käesolevate reeglite olulise rikkumise või vääramatu jõu tõttu, teatades sellest oma kodulehel.

4.      LOOSIMÄNGU TERRITOORIUM

    4.1. Loosimäng korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil Saaremaa Ooperipäevade raames.

5.      LOOSIMÄNGU JA LOOSIMÄNGUS OSALEMISE REEGLID

    5.1. Loosimängus osalemise eelduseks on Loosimängu vormi täitmine Veho kodulehel. 
    5.2. Loosimängus osalemise eelduseks on Saaremaa Ooperipäevadel 2023 osalemine, ooperialalt loosimängu info saamine ning kontserdipileti olemasolu. 
    5.3. Loosimängus osalemiseks peab osaleja nõustuma Loosimängu tingimustega.
    5.4. Korraldajal on õigus eemaldada Loosimängust kõik osalejad, kes Korraldaja arvates ei vasta nendele Reeglitele, kaasa arvatud juhud, kui Korraldaja põhjendatult kahtlustab, et osaleja kasutab valeandmeid.

6.      AUHIND JA AUHINNA JAGAMISE TINGIMUSED

    6.1. Loosimängu lõppedes loositakse osalejate vahel välja EQS SUV kasutusõigus üheks nädalavahetuseks.
    6.2. Auhinda saab rakendada Korraldajaga vastastikku sobiva kuupäeva kokkuleppe saavutamisel perioodil august kuni detsember 2023, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
    6.3. Auhinna loosimises osalemise eelduseks peab mängijal olema täidetud loosimängus osalemise tingimused.

7.       AUHINNA JAGAMISE KORD

    7.1. Auhinna loosib programm automaatselt kampaaniaperioodi lõpul. 
    7.2. Auhinna kättesaamiseks peab võitja täitma nõudeid punktis 2.
    7.3. Võitjaga võetakse personaalselt ühendust.
    7.4. Juhul kui auhinna võitja ei vasta Korraldajale 5 tööpäeva jooksul, on Korraldajal õigus jätta auhind välja loosimata või korraldada täiendav loosimine uue võitja väljaselgitamiseks.
    7.5. Auhind väljastatakse Korraldaja poolt võitjale sobivast Veho esindusest.
    7.6. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga Korraldaja otsusel.

8.      MUUD SÄTTED    

    8.1. Käesolevas Loosimängus osalemisega nõustuvad osalejad järgima käesolevaid reegleid ning Korraldaja otsuseid, mis on kõikides Loosimänguga seonduvates küsimustes lõplikud. Auhind antakse ainult käesolevaid reegleid järgivale osalejale.
    8.2. Korraldajal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta või parandada, teatades sellest eelnevalt Veho kodulehel.
    8.3. Loosimängus osalemisega on osaleja nõus enda isiklike andmete Korraldajapoolse töötlusega Loosimänguga seotud eesmärkidel, kaasa arvatud osaleja identiteedi kontrollimiseks ja osalejaga ühenduse võtmiseks.
    8.4. Kampaania auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena Korraldajale kasutada võitja pilti sotsiaalmeedias, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
    8.5. Reeglite olulisel rikkumisel või kuritarvitamisel või vääramatu jõu korral on Korraldajal õigus Loosimäng igal ajal ühepoolselt lõpetada ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjatele üle andmata, teatades sellest veebilehel veho.ee.
    8.6. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega ning lisaküsimused tuleb saata kirjalikult e-postiaadressil marketing@veho.ee.