Veho Group toetab Läänemere säilitamist, tehes koostööd John Nurmineni Fondiga

Veho on alustanud kolmeaastast koostööd John Nurmineni Fondiga, et säilitada Läänemerd ja selle pärandit tulevastele põlvedele. Partnerlus Fondiga on näide Veho pühendumusest jätkusuutlikkusele ja vastutustundlikele äritavadele, mis juhivad Veho igapäevast tegevust.

Veho ambitsioonikas siht on saavutada süsinikuneutraalsus kogu Veho Groupi ulatuses aastaks 2025. Veho peamised meetmed nende eesmärkide saavutamisel puudutavad esinduste elektriühendust ja küttesüsteeme, samuti nii töö- kui demoautode elektrifitseerimist. Veho on juba rohkem kui 40 oma esinduses läinud üle taastuvale elektrile ja kaugküttele.

Veho ja John Nurmineni Fondi vaheline partnerlus on näide sellest, kuidas organisatsioonid ja sihtasutused saavad koos töötada suurema missiooni nimel.

“See on tõeliselt tähendusrikas koostöö. Läänemeri ühendab riike, kus Veho tegutseb, ja Läänemere seisund mõjutab meie endi ja tulevaste põlvede heaolu. Fondi toetades osaleme selles olulises missioonis,” võtab Veho Groupi tegevjuht Juha Ruotsalainen kokku.

1992. aastal asutatud John Nurmineni Fond võitleb loodushoiu eest tõhusate ja konkreetsete meetmetega ning vähendab näiteks põllumajanduse, metsanduse, ringmajanduse ja meretranspordi valdkonnas merre sattuvate kahjulike ainete koormust. Mere tähtsuse kommunikeerimine on fondi tegevuse oluline osa. Kui merd peetakse väärtuslikuks ja oluliseks, pööratakse selle kaitsmisele rohkem tähelepanu.

“Meie partnerite toetus tagab meie fondi kestmise ja tõhusad meetmed Läänemere päästmiseks. Meie 30 aastat kestnud pingutused Läänemere kaitsel on juba andnud tulemusi, kuid veel on palju teha,” ütleb John Nurmineni Fondi tegevjuht Annamari Arrakoski-Engardt.

Tulevikus jagame rohkem infot meie koostöö kohta ning loodetavasti saame julgustada teisi ettevõtteid liituma Läänemere kaitsmise missiooniga.