Veho kontsern sai Great Place to Work sertifikaadi

Veho kontsern sai esimest korda Great Place To Work® (GPTW) sertifikaadi. Eelmisel, 2021. aastal väljastati tööõhkkonna ja -kultuuri kvaliteeti hindav sertifikaat Veho Rootsi ja Leedu ettevõtetele.

2022. aastal ületasid kõik viis sertifitseerimisel osalenud Veho riiki GPTW-sertifikaadi riiklikud keskmised näitajad ja kontsern sai tervikuna tulemuseks 75%.

“Meil on tulemuse üle ääretult hea meel. Oleme sihipäraselt ja järjekindlalt pingutanud, et Veho tööõhkkonda ja -kultuuri parandada ning see kajastubki sertifitseerimise tulemustes. Sertifikaat annab meie praegustele töötajatele, klientidele ja muudele huvirühmadele teada, et Veho väärtustab oma töötajate heaolu ning soovib pakkuda häid töötingimusi”, räägib Keijo Kaasik, Veho AS tegevjuht.

“Great Place To Work” on üleilmne sertifitseerimiskava, mis tunnustab ettevõtteid positiivse, usaldusel põhineva töökultuuri eest. GPTW-mudeli järgi toetub hea töökoht viiele sambale: usaldusväärsus, austus, õiglus, meeskonnavaim ja uhkus. Sellesisulisi saavutusi mõõdetakse töökultuuri ja -õhkkonna põhjaliku hindamise kaudu. Sertifitseerimine hõlmab laiaulatuslikku töötajaküsitlust ning ettevõtte eeskirjade ja kordade auditit.

Sertifitseerimine toimub usaldusindeksil põhineva Trust Index©-küsitluse alusel, millega hinnatakse tööõhkkonda kokku 15 kriteeriumi põhjal. Veho sai parimad tulemused järgmistes kategooriates: õiglus, külalislahkus ja ametiuhkus.

“Veho eesmärk on saada töötajate heaolu ja rahulolu mõistes 2025. aastaks autovaldkonna eestvedajaks. Seda eesmärki silmas pidades ei kajasta GPTW-sertifikaat mitte üksnes edusamme, vaid ka parandamist vajavaid valdkondi. Peame pöörama edaspidi süsteemsemalt tähelepanu koostööõhkkonna loomisele, teiste töötajate toetamisele ning üldisele usaldusele,” toob Kaasik välja.

Great Place To Work on üleilmne uuringu- ja konsultatsiooniettevõte. Igal aastal korraldatakse töötajaküsitlusi 97 riigi rohkem kui 10 000 organisatsiooni 10,2 miljoni töötaja seas. Alates 1992. aastast on kokku küsitletud üle 100 miljoni töötaja.